Skip to content

Zwolnienie zatokowe czynnosci serca spostrzega sie takze w okresie zdrowienia po ostrych chorobach zakaznych

4 miesiące ago

209 words

Zwolnienie zatokowe czynności serca spostrzega się także w okresie zdrowienia po ostrych chorobach zakaźnych (zapalenie płuc, grypa i in. ), nawet pomimo braku wyraźnych objawów uszkodzenia mięśnia sercowego. Nieraz jednak, zwłaszcza po błonicy, jest ono następstwem zmian anatomicznych, wywołanych chorobą zakaźną IV sercu. Trwałe zwolnienie czynności serca spostrzega Się także u osób systematycznie i usilnie uprawiających sporty. Częstość taka jak 48-42 skurczów na minutę nie należy u tych osób do rzadkości. Zwolnienie ruchów serca u sportowców zależy najprawdopodobniej od wzmożonego napięcia nerwów błędnych powstającego pod wpływem ustawicznego uprawiania ćwiczeń (Eleonora Reicher). Znaczenie zatokowego zwolnienia ruchów serca zależy od wywołującej je przyczyny. Od innych zmian częstości skurczów serca różni s ię ono tym, że w elektrokardiogramie znajdujemy tylko rzadsze zespoły przedsionkowo-komorowe, co się objawia jednakowym wydłużeniem odcinka T-P bez innych odchyleń od stanu prawidłowego. Zwolnienie ruchów serca konstytucjonalne i sportowe nie wymaga leczenia, gdyż przeważnie nie upośledza sprawności serca. W przypadkach wywołanych czynnikami toksycznymi (np. przedawkowaniem naparstnicy) lub odruchowymi, poleca się, prócz leczenia przyczynowego, leczenie atropiną (atropin urn. suljuricuni 0,001 do 3 razy dziennie). [podobne: hedrin raz, lekarstwo na bielactwo, niemiarowość oddechowa ]

0 thoughts on “Zwolnienie zatokowe czynnosci serca spostrzega sie takze w okresie zdrowienia po ostrych chorobach zakaznych”

Powiązane tematy z artykułem: hedrin raz lekarstwo na bielactwo niemiarowość oddechowa