Skip to content

Wplyw hipotermii na okoloporodowa asfiksje dziecinstwa AD 2

4 miesiące ago

409 words

W jednym z wcześniejszych badań dotyczących wyników neurologicznych w wieku od 6 do 7 lat u dzieci, które były leczone hipotermią wkrótce po urodzeniu, dzieci z grupy hipotermii miały wyższy wskaźnik przeżycia w porównaniu z grupą kontrolną, ale nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego zgonu lub wyniku IQ niższego niż 70 (46 z 97 dzieci [47%] w grupie hipotermii vs. 58 z 93 [62%] w grupie kontrolnej grupa, ryzyko względne w grupie hipotermii, 0,78, przedział ufności 95% [CI], 0,61 do 1,01) .5 Ponadto nie odnotowano znacznego zmniejszenia innych zaburzeń neurorozwojowych. Hipotermia totalnego ciała na próbę encefalopatii noworodków (TOBY) była dużą, randomizowaną, kontrolowaną próbą hipotermii na okołoporodową encefalopatię okołoporodową.6 W 18 miesiącu dzieci, które były leczone hipotermią, zmniejszyły ryzyko porażenia mózgowego i poprawiły wyniki w Mentalnym. Indeks roz wojowy i psychomotoryczny indeks rozwojowy Bayley Scales of Infant Development II (BSID-II) oraz system klasyfikacji funkcji motorycznych brutto. W tym miejscu przedstawiamy wyniki oceny populacji badanej w wieku 6 do 7 lat w celu ustalenia czy stosowanie umiarkowanej hipotermii po zamartwicy okołoporodowej wiąże się z korzyściami długoterminowymi. Pierwszorzędowym wynikiem była częstość przeżycia z wynikiem IQ 85 lub wyższym w wieku 6 do 7 lat, ocenianym za pomocą standardowych testów.
Metody
Projekt badania
W teście TOBY 325 niemowląt w wieku ciążowym co najmniej 36 tygodni z umiarkowaną do ciężkiej encefalopatią i nieprawidłowymi wynikami w zakresie zintegrowanej amplitudy elektroencefalografii (EEG) przydzielono losowo w ciągu 6 godzin po urodzeniu do standardowej opieki ( kontrola) lub standardowa opieka z hipotermią do temperatury w odbycie od 33 do 34 ° C przez 72 godziny, a następnie powolne ogrzanie. Hipotermię ut rzymywano przez karmienie niemowlęcia na chłodzącym kocu. Dzieci były włączane do badania w latach 2002-2006, a okres obserwacji od 6 do 7 lat prowadzono od 2009 do 2013 roku.
Krajowa służba ds. Etyki badawczej w Wielkiej Brytanii i odpowiednia komisja ds. Oceny etycznej w każdej z instytucji poza Wielką Brytanią zatwierdziły protokół TOBY (dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie), a niezależny komitet sterujący ds. Badań nadzorował badanie. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców dzieci.
Zaproszenie, wraz z ulotką informacyjną i formularzem zgody, zostało wysłane do rodziców ocalałych dzieci. Po uzyskaniu zgody rodziców, psycholog i pediatra, którzy nie byli świadomi zadań w grupie badanej, przeprowadzali oceny, zazwyczaj w szkole dziecka. [patrz też: vitapil wizaz, helason, wlewy doodbytnicze ]

0 thoughts on “Wplyw hipotermii na okoloporodowa asfiksje dziecinstwa AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: helason vitapil wizaz wlewy doodbytnicze