Skip to content

Wnikanie nowotworu do swiatla naczyn zylnych

4 miesiące ago

112 words

Wnikanie nowotworu do światła naczyń żylnych Dukes znalazł najczęściej w grupie III (36,3%), a w pozostałych 5 grupach – przeciętnie W 17,8 % przypadków. Nie można poza tym zapominać, że zator nowotworowy wątroby może występować, pomimo że badanie histologiczne nie wykazuje wnikania mas nowotworowych do naczyń żylnych w obrębie ogniska pierwotnego; jednak z reguły wnikanie nowotworu do światła naczyń żylnych znajdujemy przede wszystkim w obrębie guza odbytnicy. Chirurga interesuje przede wszystkim sprawa, czy stwierdzenie komórek nowotworowych w żyłach Odbytniczych jest równoznaczne z istnieniem przerzutów w wątrobie; w zasadzie powinniśmy oczekiwać, że tak być powinno. [przypisy: helason, asumin forum, debridat zawiesina ]

0 thoughts on “Wnikanie nowotworu do swiatla naczyn zylnych”

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum debridat zawiesina helason