Skip to content

W przypadkach wyjatkowych moze dojsc po resekcji do stopniowego rozszerzenia jelita

5 miesięcy ago

166 words

W przypadkach wyjątkowych może dojść po resekcji do stopniowego rozszerzenia jelita powyżej miejsca resekcji. Wycięcie całego jelita grubego (colectomia to ta lis) jest zabiegiem nader ciężkim, do którego można przystąpić dopiero po utworzeniu przetoki kątnicy i całkowitym opróżnieniu z kału kiszki przez odbyt sztuczny esicy; może to nastąpić niekiedy dopiero po kilku tygodniach. W tych przypadkach mniej ciężkim a korzystniejszym pod względem czynnościowym zabiegiem jest wycięcie zwężonego odcinka jelita z cięcia kroczowo-krzyżowego (jak w operacji raka odbytnicy) i połączenie ściągniętego w dół kikuta esicy z pozostawionym wraz ze zwieraczem odbytu końcowym odcinkiem odbytnicy. Przed resekcją robimy przetokę kątnicy oraz odbyt sztuczny bliższego odcinka esicy w celu stopniowego opróżnienia jelita grubego za pomocą płukań; jedna przetoka nie wystarcza do opróżnienia jelita. Jeżeli otrzymujemy dziecko w okresie niedrożności ostrej, robimy na razie przetokę kątnicy. [podobne: abirateron, procedury w gabinecie stomatologicznym, debridat zawiesina ]

0 thoughts on “W przypadkach wyjatkowych moze dojsc po resekcji do stopniowego rozszerzenia jelita”

Powiązane tematy z artykułem: abirateron debridat zawiesina procedury w gabinecie stomatologicznym