Skip to content

Transluminal Wszczepianie stent-graft wewnątrznaczyniowych w leczeniu schyłkowych tętniaków aorty piersiowej czesc 4

5 miesięcy ago

557 words

Osiowe obrazy CT gorsze od poprzecznego łuku aortalnego u 77-letniego mężczyzny (pacjent 9) z wcześniejszym pomostowaniem tętnic wieńcowych i ostatnimi chrypkami związanymi z tętniakiem uchyłka aorty. Panel A pokazuje okrągły tętniak o tym samym rozmiarze co zstępująca aorta piersiowa i zawierający skrzep w ścianie (strzałka). Panel B przedstawia zakrzepicę tętniaka uchyłka aorty po przeszczepie wewnątrznaczyniowym. Pacjent został wypisany ze szpitala w dobrym stanie w trzecim dniu po operacji. Charakterystykę kliniczną 13 pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Traktowano cztery prawdziwe tętniaki i dziewięć tętniaków rzekomych aorty piersiowej. W dziewięciu przypadkach przyczyną był zwyrodnieniowy proces miażdżycowy (ryc. 2). Przeszczepy stentów wewnątrznaczyniowych zastosowano do leczenia tętniaka uchyłkowego przewodu pokarmowego12 u jednego pacjenta (Figura 3) i olbrzymich, penetrujących owrzodzeń aorty związanych z dużymi tętniakami rzekomymi u pięciu pacjentów.
Średnia średnica poprzeczna tętniaków wynosiła 6,1 cm (zakres, 5,0 do 8,0). W tych 13 przypadkach średnia średnica wszczepionego stentu wynosiła 3,6 cm (zakres od 3,0 do 4,5), a średnia długość urządzenia wynosiła 10,2 cm (zakres od 5,0 do 16,0).
Wyniki
Rozmieszczenie stent-graftu odniosło sukces techniczny we wszystkich przypadkach. Zakrzepica tętniaka otaczającego śródnaczyniowy stent-graft była kompletna u 12 pacjentów, ale 2 z nich początkowo miało małe proksymalne prążki patentowe komunikujące się z tętniakiem; te odcinki zakrzepły w ciągu dwóch miesięcy. U czterech pacjentów konieczne było wykonanie dwóch oddzielnych protez stent-graft w celu uzyskania całkowitego pokrycia tętniaka po wypełnieniu resztkowym z bliższej komunikacji (pacjenci 3 i 7) lub dystalnej komunikacji (pacjenci 6 i 13). U dwóch z tych pacjentów (pacjenci 6 i 7) konieczna była druga procedura wymagająca znieczulenia ogólnego w ciągu pięciu dni; w dwóch pozostałych wszczepiono dodatkowy implant stentowy w momencie wprowadzenia protezy początkowej.
Wszyscy pacjenci byli leczeni elektywnie, z wyjątkiem Pacjenta 7. Pacjent ten miał ostrą sekcję aorty typu A cztery lata wcześniej, która była leczona przez awaryjną wymianę aorty wstępującej. Po zabiegu fałszywe światło dystalnej aorty wstępującej, łuku poprzecznego i aorty zstępującej nadal się rozszerzało, osiągając 6,5 cm średnicy. Po przedstawieniu w innym szpitalu ostrego bólu pleców, pacjent został przeniesiony do naszej placówki. Jej rozległy przewlekły rozbiór typu A był teraz skomplikowany przez duży, rozszerzający się, zlokalizowany, fałszywy tętniak, wypełniający lewą połowę i pochodzący z fałszywego światła zstępującej aorty piersiowej. Dwa wewnątrznaczyniowe wszczepy stentowe zniszczyły to miejsce perforacji, ale uzyskano tylko częściową zakrzepicę fałszywego prześwitu związanego z rozcięciem. Cztery miesiące po zabiegu dalsze badanie TK wykazało, że powiększone zostało fałszywe światło w zstępującej aorcie piersiowej poza stent-graftem; nastąpiło również znaczące rozszerzenie elementów wstępujących i łukowych. Interwencja operacyjna była konieczna, aby zastąpić zastawkę aorty, aortę wstępującą i łuk; całą zstępującą aortę piersiową i stent-graft wyizolowano z krążenia, a następnie wykonano anatomiczny pomost obejściowy od wstępującego wszczepu aortalnego do dystalnej aorty brzusznej.
Tabela 2
[hasła pokrewne: asumin forum, wlewy doodbytnicze, wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]

0 thoughts on “Transluminal Wszczepianie stent-graft wewnątrznaczyniowych w leczeniu schyłkowych tętniaków aorty piersiowej czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum wlewy doodbytnicze wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe