Skip to content

Preparaty operacyjne zawierajace liczne wezly chlonne

4 miesiące ago

110 words

Preparaty operacyjne zawierające liczne węzły chłonne, zajęte nowotworowo, dotyczyły przeważnie III lub IV grupy złośliwości lub dawały obraz raka galaretowatego. Dopóki nowotwór nie przerósł całkowicie ściany odbytnicy, przerzuty do węzłów chłonnych znajdujemy bardzo rzadko. W 400 zbadanych przypadkach Dukes znalazł przerzuty tylko w odsetku wynoszącym 3,5%. U kobiet odsetek przerzutów był nieco wyższy niż u mężczyzn: w materiale zbadanym przez Dukesa wyniósł 57 % wobec 46,6% u mężczyzn, co można tłumaczyć częściowo tym, że u kobiet rak odbytnicy występuje we wcześniejszym wieku niż u mężczyzn. [podobne: helason, hedrin raz, wlewy doodbytnicze ]

0 thoughts on “Preparaty operacyjne zawierajace liczne wezly chlonne”

Powiązane tematy z artykułem: hedrin raz helason wlewy doodbytnicze