Skip to content

Najzlosliwsza postac spotykamy glównie u ludzi mlodych

3 miesiące ago

115 words

Wiek. Najzłośliwszą postać spotykamy głównie u ludzi młodych. W grupie I raka odbytnicy wiek przeciętny został obliczony na 58, a w grupie IV – na 47 lat. U kobiet rak odbytnicy występuje w młodszym wieku niż u mężczyzn: 11,2 % wszystkich przypadków u kobiet było w wieku poniżej lat 40, wobec 6 % u mężczyzn; a przerzuty stwierdzano tym częściej, im młodszy był chory. Rozrost miejscowy i ocena histologiczna stopnia złośliwości. W ocenie rokowania po operacji doszczętnej najważniejszych danych dostarcza stopień rozrostu guza nowotworowego; pod tym względem Dukes dzieli swoje przypadki na 4 grupy: Grupa A. [patrz też: cennik badań hormonalnych, przychodnia vita, wlewy doodbytnicze ]

0 thoughts on “Najzlosliwsza postac spotykamy glównie u ludzi mlodych”

Powiązane tematy z artykułem: cennik badań hormonalnych przychodnia vita wlewy doodbytnicze