Skip to content

Naczynia krwionosne

4 miesiące ago

183 words

Naczynia krwionośne Co się tyczy naczyń krwionośnych, to na początku okresu gorączkowego występują zmiany napięcia ścian naczyń przez działanie na, ośrodek współczulny naczyniowy ciał gorączkowych. Powstaje wtedy skurcz naczyń; co wyraża się dreszczami. W okresie rozwiniętej gorączki z powodu działania -jadów lub drobnoustrojów na same ścianki naczyń powstaje spadek ich napięcia. W okresie trwania gorączki występuje również stan porażenny naczyń. Równolegle do tych zmian zmienia się charakter tętna. W okresie narastania gorączki tętno jest częste i małe (jrequens et parvus). U szczytu gorączki tętno jest zwykle twarde (durus), dobrze wypełnione i amplituda jego jest zwiększona. Tętno twarde występuje tylko wtedy, gdy czynność serca jest zupełnie sprawna, z chwilą bowiem osłabienia czynności serca ten charakter tętna nie wystąpi. Podczas długotrwałej gorączki występuje często tętno dwubitne (pulsus dicrotus). [patrz też: podrażnienie nerwu błędnego, zbiornik goczałkowicki plaża, wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]

0 thoughts on “Naczynia krwionosne”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: podrażnienie nerwu błędnego wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe zbiornik goczałkowicki plaża