Skip to content

Naciek nowotworowy przewodów chlonnych

3 miesiące ago

117 words

Naciek nowotworowy przewodów chłonnych występował zazwyczaj łącznie z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych; w tych przypadkach badanie histologiczne wykazało znaczną złośliwość nowotworu, mianowicie I stopień złośliwości w 4,4%, II stopień w 8,6%, III stopień w 30% a IV – w 50% przypadków. Szerzenie się raka drogą naczyń żylnych. Z chwilą gdy rak przekracza tkankę podśluzową, komórki nowotworowe wchodzą w bliską styczność z rozgałęzionym układem naczyń żylnych, a z chwilą przekroczenia bariery mięśniowej i wrastania do tkanki okołoodbytniczej stykają się z właściwymi żyłami odbytniczymi. [patrz też: niemiarowość oddechowa, cennik badań hormonalnych, niedoczynność tarczycy u dziecka ]

0 thoughts on “Naciek nowotworowy przewodów chlonnych”

Powiązane tematy z artykułem: cennik badań hormonalnych niedoczynność tarczycy u dziecka niemiarowość oddechowa