Skip to content

Granuloma w gruźlicy – przyjaciel czy wróg

5 miesięcy ago

498 words

Granuloma są agregatami komórkowymi, które są patologicznymi cechami charakterystycznymi gruźlicy. Te przewlekłe zmiany zapalne były od dawna uważane za konieczne do powstrzymania zakażenia. Ostatnie badania przeprowadzone przez Davis i Ramakrishnan sugerują jednak, że ziarniniaki mogą pomóc w promowaniu infekcji, a nie po prostu ją zawężać. Ogromna większość osób zakażonych Mycobacterium tuberculosis pozostaje bezobjawowo przez całe życie; co najmniej 90% zakażonych dorosłych nigdy nie zachoruje. Na jakiej podstawie opiera się oporność na gruźlicę. Wysoki odsetek gruźlicy klinicznej wśród osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności, a także wśród osób otrzymujących terapię cytotoksyczną, wskazuje na kluczową rolę nienaruszonego adaptacyjnego układu odpornościowego. Jednak najważniejszym graczem komórkowym może być makrofag, który ma dwie wzajemnie sprzeczne role w gruźlicy. Z jednej strony aktywowane makrofagi są zdolne do zabijania lub przynajmniej kontrolowania wzrostu M. tuberculosis. Granuloma występuje u osób z nietkniętą odpornością, ale nieobecna lub słabo uformowana u osób o słabej odpowiedzi immunologicznej; ta obserwacja potwierdza hipotezę, że są one krytyczne dla ograniczenia rozwoju bakterii. Z drugiej strony, makrofagi stanowią niszę pierwotnego wzrostu dla tego wewnątrzkomórkowego organizmu; podczas infekcji prątki są w dużej mierze wewnątrzkomórkowe.
Hipoteza, że ziarniaki ograniczają wzrost bakterii, opiera się w dużej mierze na modelach zwierzęcych, które nie pozwalają na ciągłą obserwację infekcji w czasie. Granulomy znajdują się głęboko w tkankach; większość modeli wymaga, aby zainfekowane zwierzęta były zabijane, aby umożliwić obserwację interakcji między bakteriami a strukturami gospodarza. W związku z tym musieliśmy wyciągnąć wnioski na temat dynamicznego procesu z analiz w pojedynczych punktach czasowych.
Ryc. 1. Ryc. 1. Mycobacterium i makrofag. Davis i Ramakrishnan1 ostatnio zaobserwowali, że wzrost Mycobacterium marinum w komórce fagocytarnej danio pręgowanego (ekwiwalent danio pręgowanego ludzkiego makrofaga) ostatecznie prowadzi do śmierci komórki (panel A). Zainfekowane komórki rekrutują niezainfekowane komórki, niektóre z nich przyjmują martwe zainfekowane komórki; zapewnia to wnękę dla dalszego wzrostu patogenu i umożliwia wyprowadzenie zainfekowanych komórek w celu wytworzenia nowych ziarniaków. Zakażenie bakteriami, które nie mają krytycznego obszaru wirulencji ESX1 (panel B) powoduje mniejszą liczbę rekrutacji niezainfekowanych komórek, a w konsekwencji mniej bakterii, mniejsze zmiany chorobowe i mniej nowych ziarniaków.
Chociaż danio pręgowany nie można zarazić M. tuberculosis, jest on naturalnym gospodarzem dla patogenu M. marinum (i czasami człowieka). Co ważniejsze, zarodek danio pręgowany (który jest również gospodarzem dla M. marinum) jest przezroczysty, umożliwiając łatwą wizualizację żywych bakterii u żywego gospodarza. Davis i Ramakrishnan zainfekowali danio pręgowanego za pomocą M. marinum, który eksprymuje białka fluorescencyjne. Komórki fagocytujące, ekwiwalent ryb ludzkich makrofagów, następnie zaadaptowały znakowane bakterie, pozwalając badaczom śledzić los zainfekowanych i niezakażonych fagocytów w czasie za pomocą mikroskopu (Ryc. 1). Zainfekowane komórki wydają się rekrutować niezainfekowane fagocyty. Gdy zainfekowane komórki giną, najwyraźniej poprzez apoptozę, są one pobierane przez wcześniej niezainfekowane komórki, które same ulegają zakażeniu
[patrz też: balsam kapucyński ulotka, zbiornik goczałkowicki plaża, wlewy doodbytnicze ]

0 thoughts on “Granuloma w gruźlicy – przyjaciel czy wróg”

Powiązane tematy z artykułem: balsam kapucyński ulotka wlewy doodbytnicze zbiornik goczałkowicki plaża