Skip to content

Cisnienie krwi na samym poczatku goraczki

4 miesiące ago

209 words

Ciśnienie krwi na samym początku gorączki, to jest w okresie dreszczy może się podnieść z powodu skurczu naczyń, w okresie trwania gorączki jednak spada, stopień zaś jego spadku zależy od rodzaju i ciężkości choroby, która wpływa na naczynia, dając objawy ich porażenia. Niekiedy spadek ciśnienia jest tak duży, że występuje zapaść pochodzenia naczyniowego. Szybkość przepływu krwi jest w gorączce zwolniona, a zwalnia się ona jeszcze bardziej, jeżeli naczynia są porażone i krew gromadzi się w rozszerzonych naczyniach jamy brzusznej. Ilość krwi krążącej może być wtedy niedostateczna, co sprzyja powstawaniu zapaści pochodzenia naczyniowego. Ustrój, nie mogąc jej wykorzystać innych mechanizmów regulujących krążenie z powodu ich porażenia czynnościowego, broni się przed zmniejszeniem ilości krwi krążącej przez opróżnianie zbiorników krwi, do których należą między innymi śledziona i wątroba, mające własność przejściowego zmniejszania się, jeżeli ich miąższ nie został uszkodzony. Zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia naczyniowego mogą doprowadzić do niewydolności krążenia, jeżeli ustrój stracił już z powodu choroby mechanizmy regulacyjne i adaptacyjne w krążeniu krwi. [patrz też: body allegro, asumin forum, hedrin raz ]

0 thoughts on “Cisnienie krwi na samym poczatku goraczki”

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum body allegro hedrin raz