Skip to content

Choroba auto-zapalna z niedoborem antagonisty receptora interleukiny-1 ad 5

5 miesięcy ago

479 words

3. Mechanizm choroby spowodowany niedoborem antagonisty receptora interleukiny-1. Względny poziom matrycowego RNA (mRNA) IL1RN, kodujący antagonistę receptora interleukiny-1, w pełnej krwi oznaczono za pomocą ilościowego testu reakcji łańcuchowej polimerazy (Panel A). Poziomy są pokazane dla siedmiu kontroli, jednego osobnika z Nowej Funlandii, heterozygotycznego dla mutacji N52KfsX25, trzech holenderskich osobników heterozygotycznych dla mutacji E77X, dwóch podmiotów portorykańskich heterozygotycznych dla delecji genomowej i jednego pacjenta homozygotycznego dla każdej z tych trzech mutacji. T bary wskazują standardowe odchylenia, tam gdzie ma to zastosowanie. W panelu B próbki krwi pełnej z homozygot i heterozygot dla każdej z tych trzech mutacji, jak również kontrole (z sekwencją typu dzikiego) były stymulowane ex vivo lipopolisacharydem w celu indukowania sekrecji glikozylowanego antagonisty receptora interleukiny przez leukocyty . Otrzymane poziomy białka, wykrywane za pomocą metody Western blot przy użyciu przeciwciała specyficznego dla N-końca białka, są pokazane. Panel C pokazuje wyniki analizy in vitro hodowli komórek ludzkiej zarodkowej linii komórek nerkowych 293T, transfekowanych IL1RN zmutowanym lub dzikim. Komórki 293T nadeksprymowały mRNA zarówno IL1RN typu dzikiego, jak i zmutowanego, ale wydzielały tylko białko typu dzikiego, co pokazano na podstawie analizy supernatantu (na górze). Zmutowane białka wykryto w lizatach komórek 293T o masie cząsteczkowej, co sugeruje, że peptyd sygnałowy pośredniczący w sekrecji białka nie został rozszczepiony (w środku). Ekspresja aktyny jest pokazana jako kontrola (na dole). Wykres słupkowy na dole panelu pokazuje średni wzrost linii komórek reagujących na interleukinę-1 w obecności wydzielonego antagonisty receptora interleukiny-1. Białko typu dzikiego skutecznie hamowało proliferację, podczas gdy zmutowane białka, które nie były wydzielane, nie mogły funkcjonować w tej zdolności. T bary oznaczają standardowe odchylenia. Mutanty 3 -przycinania potencjalnie kodują białka mniejsze niż połowa wielkości wydzielanego białka typu dzikiego (Fig. 2A w dodatkowym dodatku). Mutanty te prawdopodobnie wiązałyby się mniej dobrze niż białka typu dzikiego z receptorem interleukiny typu I (ryc. 2B w dodatkowym dodatku). Ilościowa reakcja PCR wykazała, że poziomy miano-matryca antagonisty receptora 1-1 były znacznie zmniejszone u pacjentów z mutacjami skracającymi i były nieobecne u pacjenta z delecją genomu (Figura 3A). W testach mierzących ilość antagonisty receptora interleukiny wydzielanego przez stymulowane leukocyty, prążek odpowiadający glikozylowanemu antagonistą receptora interleukiny 1-1 (figura 3B, strzałka) był obecny w kontrolach i, na obniżonych poziomach, u krewnych pacjentów z heterozygotami. mutacje, ale był nieobecny u trzech pacjentów z homozygotycznymi mutacjami powodującymi niedobór antagonisty receptora interleukiny-1. Nie wykryto również białek odpowiadających przewidywanej masie cząsteczkowej mutantów obciętych (ryc. 2C w dodatkowym dodatku). W hodowanych komórkach transfekowanych zmutowanym IL1RN, informacyjny RNA ulegał nadmiernej ekspresji, ale żadne białko antagonistyczne wobec receptora nie było wydzielane
[podobne: deprexolet opinie, wlewy doodbytnicze, gałki propolisowe ]

0 thoughts on “Choroba auto-zapalna z niedoborem antagonisty receptora interleukiny-1 ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: deprexolet opinie gałki propolisowe wlewy doodbytnicze