Skip to content

Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN cd

5 miesięcy ago

440 words

Ze względu na pogarszający się obraz kliniczny i podobieństwa tego przypadku do NOMID, anakinrę podawano w 49. dniu (5 mg na kilogram masy ciała, podawano podskórnie, codziennie). Wystąpiło szybkie i trwałe ustąpienie zmian skórnych i zaburzeń oddechowych. Markery zapalne powróciły do normy i pozostały prawidłowe przez ponad 6 miesięcy. Po 2 miesiącach terapii anakinrą gęstość mineralna kości wzrosła, a zaobserwowano reakcje okostnowe, co wskazuje na gojenie się kości (ryc. 1E i 1F). Po 6 miesiącach terapii gęstość mineralna kości wzrosła z 0,125 do 0,265 g na centymetr kwadratowy. Pacjent rozwija się i rozwija normalnie: ma 18 miesięcy, waży 9,3 kg (3. percentyl) i ma 77 cm wzrostu (18 percentyl). Pozostaje bezobjawowy, otrzymując codziennie anakinrę w dawce 2,5 mg na kilogram. (Dziewięć podobnych przypadków opisano w tym wydaniu czasopisma Aksentijevich i wsp.8) Metody
Izolacja i analiza komórek
Jednojądrzaste komórki izolowano przy użyciu Ficoll-Paque (Amersham) i hodowano w pożywce z lub bez lipopolisacharydu (10 ug na mililitr, Sigma) przez 4 lub 24 godziny. Supernatanty analizowano pod kątem interleukiny-8, interleukiny-1., interleukiny-6, interleukiny-10, czynnika martwicy nowotworu . (TNF-a) i interleukiny-12 p70 z użyciem zestawu do diagnozowania ludzkiego chromosomu peletkowego (BD Biosciences). ) lub w zestawie do testu immunoenzymatycznego połączonego z enzymem interleukiny-1. (eBioscience). Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej, stymulowane lipopolisacharydem lub nie stymulowane, barwiono przeciwciałami przeciwko CD14 i analizowano za pomocą cytometru przepływowego (FACSCalibur, BD Biosciences) .9
Izolacja DNA i synteza RNA
Genomowy DNA wyizolowano za pomocą systemu oczyszczania genomowego DNA (Wizard SV, Promega). Całkowity RNA uzyskano przy użyciu odczynnika Trizol (Invitrogen), zgodnie z instrukcjami producenta.
Analiza wariacji liczby kopii
Analizę genomewidów zmienności liczby kopii wykonano przy użyciu macierzy polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) (Genome-Wide Human SNP Array 6.0, Affymetrix). Analizę liczby kopii przeprowadzono za pomocą konsoli genotypowania (Genotyping Console wersja 2.0, Affymetrix) i modelu odniesienia (zestaw danych GenomeWideSNP_6.hapmap270.422). Łącznie w macierzy znajduje się 1,8 miliona sond. Wszystkie próbki miały jakość kontrastu większą niż 0,4. Do analizy wybrano następujące ustawienia standardowe: mediana bezwzględnej różnicy parami, większa niż 0,4; minimalna liczba markerów, 5; i minimalna wielkość genomu segmentu, 100 kb.
Analiza ekspresji genów
Oczyszczone RNA (w porcjach około 100 ng) amplifikowano za pomocą dwusuwowego komplementarnego zestawu do syntezy DNA, a komplementarny RNA zsyntetyzowano, wyznakowano, fragmentowano i hybrydyzowano z macierzą hybrydyzacji (GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0 Array, Affymetrix). Macierze hybrydyzacji przemywano i barwiono (za pomocą zestawu do przemywania i bejcowania GeneChip Hybridization, Affymetrix) i skanowano. Dane obrazu poddano analizie (za pomocą GeneChip Operating Software, Affymetrix) i znormalizowano za pomocą Robust Multichip Analysis w celu określenia wskaźników intensywności sygnału
[podobne: niemiarowość zatokowa, helason, deprexolet opinie ]

0 thoughts on “Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN cd”

Powiązane tematy z artykułem: deprexolet opinie helason niemiarowość zatokowa