Skip to content

Zakończenie dodatkowej płatności za „Never Events” – Silniejsze zachęty dla bezpieczeństwa pacjentów ad

7 miesięcy ago

517 words

Wzburzone doniesieniami z Instytutu Medycyny (IOM), które charakteryzowały się słabą jakością kliniczną i brakiem motywacji płatników do poprawy, prywatni płatnicy zwiększyli wysiłki. Obecnie ich zachęty obejmują cztery podejścia: publiczne raportowanie na temat wydajności usługodawców, obniżanie podziału kosztów pacjentów, którzy wybierają lepiej działających dostawców, różne kwoty płatności dostawców na podstawie wydajności, oraz wdrażanie nowych metod płatności, które przenoszą na dostawców więcej konsekwencji finansowych możliwych do uniknięcia komplikacji i innych źródeł nieskuteczności. Nowe prawo jest przykładem czwartego podejścia, podobnie jak w łagodniejszej formie, 25-letni system płatności szpitali Medicare oparty na grupach związanych z diagnozą. Niewielu klinicystów i liderów szpitali przyjmuje z zadowoleniem perspektywę większej odpowiedzialności za finansowe konsekwencje wad w świadczeniu opieki zdrowotnej i innych klinicznych źródeł nieskuteczności. Większość osób, które przyjęły płatności z tytułu płatności od organizacji zajmujących się opieką zdrowotną w latach 90., od tego czasu ucieka przed taką odpowiedzialnością, nalegając na zwrot opłat za usługi lub za dietę. Jednak zaprzestanie ponoszenia dodatkowych kosztów w celu pokrycia kosztów związanych z możliwym do uniknięcia komplikowaniem leczenia jest głośno rezonowane z amerykańskimi grupami klientów opieki zdrowotnej, takimi jak duże pracodawcy, organizacje konsumenckie, ubezpieczyciele zdrowotni i agencje państwowe Medicaid. Podstawowa logika ma również sens dla pacjentów: jak ujął to dziennik New York Times: Jeśli mechanik samochodowy zepsuje szybę, próbując naprawić silnik, nigdy nie uniknie rachunków za naprawienie błędu 2.
Społeczność naukowa i prasa świecka ogólnie przyjęły perspektywę konsumentów i nabywców. W niedawnym raporcie IOM dotyczącym wynagrodzenia za wyniki stwierdza się, że jakość i efektywność kliniczna poprawiłaby się, gdyby wdrożono metody płatności bardziej wrażliwe na wydajność.3 Podobnie redaktorzy gazet4 skrytykowali powolne wdrażanie przez branżę szpitalną najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z kampanią Leapfrog. Grupuj i popieraj i rozszerzaj w oparciu o oparty na dowodach proces konsensusu oparty na dowodach narodowych.
Jednak olbrzymi wpływ finansowy programu Medicare na sektor opieki zdrowotnej i ogromny wpływ branży na lobbing powoduje, że Kongres często podąża za staraniami prywatnych płatników, aby zapewnić zachęty do poprawy wyników klinicznych. Być może antycypując taką ostrożność w Kongresie, żaden z moich kolegów komisarzy nie przemawiał na poparcie obniżenia płatności Medicare za nieosiągalne zdarzenia, gdy, powołując się na decyzję Minnesota HealthPartners, aby poprosić szpitale o zniesienie wszystkich opłat związanych z nieumyślnymi zdarzeniami, zaproponowałem taką politykę w Styczeń 2004 spotkanie Kongresowej Komisji Doradczej ds. Płatności Medicare. Wobec sporu z interesariuszami, dlaczego, dwa lata później, Kongres przyjął takie ustawodawstwo w formie, w której wszystko trzyma się i nie ma marchewki.
Oprócz kluczowych przewodniczących komisji Kongresowych, którzy filozoficznie poparli zachęty do osiągania wyników ekonomicznych w szpitalach, dwie subtelne siły odegrały ważną rolę
[podobne: body allegro, gałki propolisowe, allegro pontony ]

0 thoughts on “Zakończenie dodatkowej płatności za „Never Events” – Silniejsze zachęty dla bezpieczeństwa pacjentów ad”

Powiązane tematy z artykułem: allegro pontony body allegro gałki propolisowe