Skip to content

ZABURZENIA ZDOLNOSCI WYTWARZANIA BODZCÓW (CHRONOTROPOWE)

5 miesięcy ago

218 words

ZABURZENIA ZDOLNOŚCI WYTWARZANIA BODŻCÓW (CHRONOTROPOWE). Zaburzenia zdolności wytwarzania bodźców mogą powstawać w węźle zatokowym oraz poza jego obrębem. Pierwsze nazywamy zatokowymi, drugie pozazatokowymi. Zaburzenia zatokowe, czyli monotypowe, objawiają się tylko przyśpieszeniem lub tylko zwolnieniem czynności serca, przeważnie bez naruszenia miarowości, w przeciwieństwie do zaburzeń pozazatokowych, które spostrzega się np. w migotaniu przedsionków. Zatokowe przyspieszenie czynności serca (tachycardia sinusalis regularis) spostrzega się, prócz chorób narządu krążenia, w chorobach zakaźnych, w niedokrwistości, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych, zwłaszcza tarczycy i jajników, na drodze odruchowej w chorobach kobiecych, w czerwiwości (helminthiasis ), w nerwobólach itd. Przyśpieszenie zatokowe mogą wywoływać także podniety psychiczne, wysiłki fizyczne, nadużycie kawy, herbaty itd. Znaczne przyśpieszenie czynności serca w spokoju i po r uchach spostrzega się szczególnie często u dziewcząt ze zdrowym sercem w okresie dojrzewania płciowego, zwłaszcza u tych, które mają serce kropkowate. U chłopców w tym okresie zdarza się ta zmiana również dość często, lecz rzadziej niż u dziewcząt. Zatokowe przyśpieszenie czynności serca może być także zjawiskiem konstytucjonalnym (tachycardia constitutionalis ), przy tym stałym, pomimo że ani w sercu, ani w innych narządach nie ma zmian organicznych. [hasła pokrewne: deprexolet opinie, abirateron, debridat zawiesina ]

0 thoughts on “ZABURZENIA ZDOLNOSCI WYTWARZANIA BODZCÓW (CHRONOTROPOWE)”

Powiązane tematy z artykułem: abirateron debridat zawiesina deprexolet opinie