Skip to content

WYNIKI LECZENIA CHIRURGICZNEGO

4 miesiące ago

131 words

WYNIKI LECZENIA CHIRURGICZNEGO 1 Jeżeli porównamy krzywą życia ludzi tego samego wieku zdrowych i operowanych na raka odbytnicy, okaże się, że po upływie 5 lat krzywa przebiega w obu przypadkach prawie identycznie; innymi słowy, człowiek operowany, który przeżył 5 lat po operacji, żyje potem tak samo długo jak chory nie operowany. 2. Operacja doszczętna i operacja łagodząca (utworzenie odbytu sztucznego). Spośród operowanych doszczętnie w rok po operacji żyje 78%, podczas gdy spośród chorych, którym utworzono odbyt sztuczny – tylko 40 %. Po upływie 3 lat stosunek ten zmienia się na 52% do 8%1, a po upływie 5 lat na 42% do 2%. Około 60% chorych umiera po operacji łagodzącej w ciągu pierwszego roku po operacji; ryzyko operacyjne wynosi w operacji łagodzącej 15%. [patrz też: body allegro, helason, abirateron ]

0 thoughts on “WYNIKI LECZENIA CHIRURGICZNEGO”

Powiązane tematy z artykułem: abirateron body allegro helason