Skip to content

Wplyw hipotermii na okoloporodowa asfiksje dziecinstwa AD 7

6 miesięcy ago

433 words

Ocena pediatryczna u osób pozostałych przy życiu. Wskaźniki zgonu nie różniły się istotnie pomiędzy grupą hipotermii (w której zmarło 47 z 163 dzieci [29%]) a grupą kontrolną (w której zmarło 49 z 162 dzieci [30%]). Łącznie 86 z 96 zgonów (90%) miało miejsce przed 18-miesięczną oceną. Wyższy odsetek osób, które przeżyły w grupie hipotermii niż w grupie kontrolnej, uzyskał wynik IQ na poziomie 85 lub wyższym (77% w porównaniu z 63%, względne ryzyko, 1,22, 95% CI, 1,00 do 1,49, P = 0,05)). Znacznie więcej dzieci w grupie hipotermii niż w grupie kontrolnej przeżyło bez zaburzeń neurologicznych (65 z 145 [45%] vs. 37 z 132 [28%], ryzyko względne, 1,60, 95% CI, 1,15 do 2,22). Wśród osób, które przeżyły, dzieci z grupy hipotermii istotnie zmniejszyły odsetek porażenia mózgowego (21% vs. 36%, P = 0,03) i umiarkowaną lub ciężką niepełnosprawność (22% vs. 37%, P = 0,03) i miały znacznie lepsze wyniki funkcja motoryczna brutto i zdolność manualna. Wskaźniki niepełnosprawności wzrokowej i słuchowej nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami, a obwód głowy i wzrost były podobne w obu grupach. Ocena psychometryczna u osób, które przeżyły. Około 30% dzieci nie ukończyło testów psychometrycznych. Wśród dzieci, które ukończyły testy psychometryczne, nie było istotnej różnicy między grupami pod względem wyników IQ, które były mierzone w skali ciągłej i innych punktach, z wyjątkiem z 11 porównywanych wyników (uwaga i funkcja wykonawcza, P = 0,03). Nie było również istotnych różnic między grupami pod względem średnich wyników na indeksie stanu opieki zdrowotnej uzyskanych z ocen rodziców (HUI2 i HUI3) lub w wynikach rodziców dotyczących mocnych i słabych punktów dzieci oraz wyników ADHD.
Średnia różnica w wynikach osiągnięć akademickich faworyzowała grupę hipotermii, ale nie była znacząca. Odsetek dzieci, które wymagały użycia specjal nych zasobów edukacyjnych, był niższy w grupie hipotermii niż w grupie kontrolnej (8,2% w porównaniu z 26,9%, ryzyko względne, 0,30, 95% CI, 0,12 do 0,79, P = 0,01) (Tabela S12 w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Dzieci z encefalopatią asfiksji, które leczono hipotermią wkrótce po urodzeniu, znacznie częściej przeżyły z wynikiem IQ 85 lub wyższym w wieku 6 do 7 lat niż dzieci, które nie poddały się takiej terapii. Podobne proporcje dzieci w obu grupach zmarły, ale wyższy odsetek osób, które przeżyły w grupie hipotermii, uzyskał wynik IQ na poziomie 85 lub wyższym, a częstość występowania umiarkowanej do ciężkiej niepełnosprawności była niższa w tej grupie niż w grupie kontrolnej.
Brak danych dotyczących długoterminowych wyników po hipotermii w przypadku asynchronii okołoporodowej [przypisy: deprexolet opinie, asumin forum, wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]

0 thoughts on “Wplyw hipotermii na okoloporodowa asfiksje dziecinstwa AD 7”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu pogotowie dentystyczne Gliwice[…]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum deprexolet opinie wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe