Skip to content

Wczesny wziewny budezonid do zapobiegania dysplazji oskrzelowo-płucnej cd..

7 miesięcy ago

48 words

Przeprowadziliśmy analizę wtórną z wykorzystaniem modelu logistyczno-regresyjnego dostosowanego do wieku ciążowego, wieku matek, struktury rodzinnej (rodzina osobników w porównaniu z rodzicami w momencie porodu), przedporodowego stosowania glukokortykoidów (tak lub nie), obecności lub braku zapalenie błon płodowych (określone histologicznie), stan intubacji, masa urodzeniowa (<750 g vs. .750 g), płeć, ciąża w porównaniu do pojedynczej ciąży i stosowanie kofeiny (tak lub nie). Ostateczny model został sprawdzony pod kątem współliniowości i interakcji i obejmuje, oprócz terapii, tylko czynniki o wartości P mniejszej niż 0,05. W celu uzyskania pierwotnego wyniku przeprowadziliśmy również analizy z góry zdefiniowane w podgrupach zdefiniowanych według stanu intubacji, wieku ciążowego oraz obecności lub braku zapalenia błon płodowych. Porównania wyników wtórnych przeprowadzono za pomocą stratfikowanych i niestratych testów Cochran-Mantel-Haenszel dla wyników dychotomicznych. Wyniki ciągłe sprawdzano pod względem rozkładu normalnego i analizowano za pomocą testu t Studenta i analizy wariancji, z testami tylnymi, jeśli były normalnie rozprowadzane i testami Wilcoxona i Kruskala-Wallisa z testami tylnymi, jeśli były one rozmieszczone nienormalnie20. Dane cenzurowane były analizowane za pomocą szacunków Kaplan-Meier i testu log-rank. Współczynniki zagrożenia zostały obliczone przy użyciu regresji Coxa. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Do analiz wykorzystano oprogramowanie SAS, wersja 9.2 (SAS Institute).
Niezależny statystyk przeprowadził jedną zaplanowaną tymczasową analizę skuteczności po przyjęciu 50% niemowląt; zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zapoznał się z analizą. Granicę zatrzymania Haybittle-Peto ustawiono na wartość P mniejszą niż 0,001. Zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał czterokrotnego przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa. Po ostatnim przeglądzie, gdy rejestracja pacjenta została już zakończona, komitet zalecił wstrzymanie badań nad lekiem ze względu na istotną różnicę między współczynnikiem zgonów między grupami według danych dostępnych do oceny w tym czasie. Jednak w czasie tego zalecenia, badania leków zostały już przerwane u wszystkich pacjentów zgodnie z protokołem.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy matek i niemowląt. W sumie 863 niemowląt w 40 ośrodkach badawczych w dziewięciu krajach przeszło randomizację od kwietnia 2010 r. Do 3 sierpnia 2013 r. (Ryc. 1). Populacja badana obejmowała 10 niemowląt, które były częścią porodu mnogiego i które nie były drugimi w kolejności urodzenia (w 9 przypadkach druga wielokrotność zmarła w okresie prenatalnym, nie została uznana za zdolną do życia po urodzeniu lub zmarła przed randomizacją, w jednym przypadku, obydwa niemowlęta w zestawie bliźniąt przez pomyłkę przypadkowo poddano randomizacji). Wynik dla 7 niemowląt był nieznany z powodu wycofania zgody lub prawa do korzystania z danych, pozostawiając 856 w populacjach analitycznych. Wyjściowa charakterystyka niemowląt i matek była podobna w obu grupach (tabela 1).
Współdziałanie
Tabela 2. Tabela 2. Zastosowanie leku do badań i koincydencji. Dwanaście niemowląt, siedem w grupie budezonidu (1,6%) i pięć w grupie placebo (1,2%), otrzymywało co najmniej jedno wdechowe glikokortykosteroidy wziewne przed upływem 32 tygodni wieku ponadzmiesięcznego, z powodu błędu administracyjnego lub celowego
[przypisy: lekarstwo na bielactwo, asumin forum, balsam kapucyński ulotka ]

0 thoughts on “Wczesny wziewny budezonid do zapobiegania dysplazji oskrzelowo-płucnej cd..”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum balsam kapucyński ulotka lekarstwo na bielactwo