Skip to content

Skutecznosc szczepionki przeciwko duzej dawce w porównaniu ze standardowa szczepionka przeciw grypie u starszych osób doroslych AD 6

7 miesięcy ago

452 words

W grupie IIV3-SD, 3827 uczestników (23,9%) miało co najmniej jedną chorobę podobną do grypy zdefiniowaną w protokole, 838 (5,2%) miało co najmniej jedną zmodyfikowaną chorobę podobną do grypy typu CDC, a 8270 (51,7%) co najmniej jedna choroba układu oddechowego. W grupie IIV3-HD, wymazy z nosogardzieli zebrano w określonych w protokole ram czasowych dla 80,0% zdefiniowanych w protokole chorób grypopodobnych, 73,6% zmodyfikowanych chorób grypopodobnych zdefiniowanych przez CDC i 67,2% chorób układu oddechowego. W grupie IIV3-SD, wymaz z nosogardzieli zebrano w określonych w protokole przedziałach czasu dla 79,3% zdefiniowanych w protokole chorób grypopodobnych, 73,7% zmodyfikowanych chorób grypopodobnych zdefiniowanych przez CDC i 66,8% chorób układu oddechowego. Skuteczność
Skuteczność szczepionki z wysoką dawką w porównaniu ze szczepionką standardową przeciwko potwierdzonemu wirusowi grypowemu spowodowanemu przez dowolny typ lub podtyp wirusa. W pełnym zestawie analiz 529 uczestników spotkało się z podstawowym punktem końcowym; 228 (1,4%) było w grupie IIV3-HD, a 301 (1,9%) było w grupie IIV3-SD. Skuteczność IIV3-HD w stosunku do IIV3-SD dla pierwotnego punktu końcowego wynosiła 24,2% zarówno w pełnym zestawie do analizy (tabela 2), jak i w zestawie do analizy przed protokołem. Dla obu analiz dolna granica 95% przedziału ufności dla względnej skuteczności szczepionki wynosiła 9,7%, spełniając wcześniej określone kryterium wyższości. Ponadto punktowa ocena względnej skuteczności szczepionki była konsekwentnie dodatnia w różnych typach grypy, definicjach klinicznych chorób, metodach potwierdzania laboratoryjnego (tabela 2) i latach badań (patrz Dodatek dodatkowy).
Skuteczność szczepionki o wysokiej dawce w stosunku do szczepionki przeciw standardowej dawce przeciw potwierdzonej grypie powodowanej przez szczepy, podobnie jak składniki szczepionki. Ogólnie rzecz biorąc, względne oceny skuteczności były wyższe w analizach ograniczonych do przypadków spowodowanych przez szczepy podobne do szczepionki (Tabela 3): względna skuteczność szczepionki przeciwko potwierdzonej laboratoryjnie chorobie o typie grypy, wywołanej przez podobne szczepy, wynosiła 35,4% (95% przedział ufności [ CI], 12,5 do 52,5). Szczegółowe informacje na temat charakterystyki i dystrybucji izolatów grypy znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Skuteczność
Stawki za grupę i odpowiadające im względne zagrożenia zdarzeń występujących w ciągu 30 dni po chorobie są dostępne w Dodatku Uzupełniającym. Większość wskaźników zapalenia płuc, chorób sercowo-oddechowych, hospitalizacji, wizyt w gabinetach lekarskich nonroutine i przyjmowania leków była niższa dla uczestników grupy IIV3-HD niż dla osób z grupy IIV3-SD, z 62 z 66 względnych zagrożeń, które można ocenić mając oszacowanie punktowe poniżej 1.
Bezpieczeństwo < br /> W okresie nadzoru bezpieczeństwa (około 6 do 8 miesięcy po szczepieniu) 1323 uczestników (8,3%) w grupie IIV3-HD i 1442 uczestników (9,0%) w grupie IIV3-SD miało co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane [więcej w: debridat zawiesina, lekarstwo na bielactwo, vitapil wizaz ]

0 thoughts on “Skutecznosc szczepionki przeciwko duzej dawce w porównaniu ze standardowa szczepionka przeciw grypie u starszych osób doroslych AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: debridat zawiesina lekarstwo na bielactwo vitapil wizaz