Skip to content
3 tygodnie ago

109 words


RAK ODBYTNICY 1. ANATOMIA PATOLOGICZNA Anatomopatologowi angielskiemu Dukesowi zawdzięczamy podstawową pracę z zakresu histologii raka odbytnicy; autor ten w ciągu dziesięcioleci zebrał ponad 1000 preparatów po operacji raka odbytnicy, zbadał je wszechstronnie i wyciągnął wnioski, którymi chirurg powinien się kierować w wyborze metody operacyjnej. Dułces odróżnia histologicznie następujące 4 stopnie złośliwości raka odbytnicy. Pomiędzy stopniem złośliwości, który ma odbicie w obrazie histologicznym, a wiekiem chorego, płcią oraz tendencją do rozrostu miejscowego oraz tworzenia przerzutów drogami chłonnymi i drogą naczyń żylnych istnieje ścisła współzależność. [podobne: plastyka krocza, skręcenie stawu skokowego, dygestorium ]

Powiązane tematy z artykułem: dygestorium plastyka krocza skręcenie stawu skokowego