Skip to content

Pojemnosc minutowa serca oznaczamy mnozac przez 60 iloraz uzyskany od podzielenia ilosci krwi krazacej

5 miesięcy ago

285 words

Pojemność minutową serca oznaczamy mnożąc przez 60 iloraz uzyskany od podzielenia ilości krwi krążącej, wyrażonej w litrach, przez szybkość ogólnego krążenia natomiast stopień zużytkowania tlenu przez tkanki tzw. współczynnik aktywności poza sercowej części krążenia, oznaczamy dzieląc różnicę ilości tlenu we krwi tętniczej i żylnej przez szybkość krążenia tkankowego. Pojemność minutowa serca oznaczona w powyższy sposób wynosi 7-10, 8 litrów na minutę, średnio 8, 7 litrów, współczynnik zaś aktywności części poza sercowej krążenia 0, 3 do 0, 4, 7, średnio 0,3. 8 (Emil Apfelbaum). W warunkach prawidłowych oba układy znajdują się w stanie równowagi. Znaczenie praktyczne ich badania najlepiej wyjaśni nam parę przykładów. Przypuśćmy, że badając chorego z wadą serca w okresie wydolności krążenia stwierdziliśmy zwiększenie pojemności minutowej serca przy prawidłowej szybkości ogólnego i tkankowego krążenia oraz praw idłowym współczynniku aktywności obwodu. Narząd krążenia jest, zatem w całości sprawny. Metodą naszą stwierdza się jednak wyraźnie zaburzenia czynnościowe, dotyczące przede wszystkim poza sercowej części narządu krążenia, która okazała się niezdolna do zapobieżenia konieczności zwiększenia pracy serca przez wzmożenie swej aktywności. Z drugiej strony zwiększenie pojemności minutowej serca świadczy o zmniejszeniu możliwości akomodacyjnych mięśnia sercowego i jest dla nas przestrogą, że chociaż narząd krążenia w całości jest sprawny, należy chronić go od wszelkiego dalszego wzmożenia zapotrzebowania pracy serca, gdyż może to łatwo wywołać niewydolność krążenia. [hasła pokrewne: lekarstwo na bielactwo, podrażnienie nerwu błędnego, debridat zawiesina ]

0 thoughts on “Pojemnosc minutowa serca oznaczamy mnozac przez 60 iloraz uzyskany od podzielenia ilosci krwi krazacej”

Powiązane tematy z artykułem: debridat zawiesina lekarstwo na bielactwo podrażnienie nerwu błędnego