Skip to content

Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd..

5 miesięcy ago

523 words

Zanim oceniliśmy ekspresję PD-L1 guza za pomocą testu z próbą kliniczną w grupie walidacyjnej, zidentyfikowaliśmy pogorszenie antygenu PD-L1 w próbkach z banku nowotworowego, które zostały podzielone na odcinek dłuższy niż 6 miesięcy przed wybarwianiem. Tak więc, tylko leczeni pacjenci w grupie walidacyjnej z mierzalną chorobą na linii podstawowej, których slajdy zostały podzielone na pół w ciągu 6 miesięcy przed wybarwianiem, oceniano pod kątem walidacji odcięcia. Pacjenci, badacze i sponsor nie byli świadomi wyniku proporcjonalnego, dopóki wszyscy pacjenci nie byli obserwowani przez co najmniej 5 miesięcy. W tym czasie sponsor został poinformowany o wynikach, a dane dotyczące szybkości odpowiedzi połączono z wynikami PD-L1, jak oceniono za pomocą testu klinicznego. Analiza statystyczna
W grupie walidacyjnej przeprowadziliśmy wstępną analizę przeciwnowotworowej aktywności pembrolizumabu u wcześniej leczonych pacjentów, u których guzy ulegały ekspresji PD-L1 na poziomach powyżej wartości granicznej, która została zidentyfikowana w grupie treningowej. Na podstawie danych z grupy szkoleniowej założyliśmy, że połowa próbek od pacjentów, którzy byliby zapisani do przewidywanej grupy walidacyjnej, miałaby ekspresję PD-L1 powyżej wartości granicznej i że wcześniej leczeni pacjenci, których próbki były powyżej wartości granicznej, mieliby współczynnik odpowiedzi co najmniej 30%. Przy ostrożnym założeniu 15% odsetka odpowiedzi przy standardowej chemioterapii 23 ustaliliśmy, że zapis 75 wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymywali pembrolizumab w dawce 10 mg na kilogram co 3 tygodnie, dałby moc 85%, aby wykluczyć odpowiedź 15% lub mniej u pacjentów z próbkami, które były powyżej wartości granicznej (z jednostronną wartością P wynoszącą 0,025). Zgodnie z protokołem, moglibyśmy połączyć dane dla wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymywali pembrolizumab w dawce 10 mg na kilogram co 3 tygodnie z danymi dla wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymywali 10 mg na kilogram co 2 tygodnie, a wcześniej nieleczeni pacjenci, jeśli odsetek odpowiedzi był podobny. (Szczegółowe informacje znajdują się w pełnym planie analizy statystycznej w protokole na stronie.)
Użyliśmy testu klinicznego do oceny wszystkich przesianych próbek, które miały wystarczającą ilość tkanki do oceny częstości występowania u niewyselekcjonowanych pacjentów. Dane są zgłaszane jako procent próbek, które można ocenić. Aby uniknąć stronniczości stwierdzającej, włączaliśmy się do slajdów analitycznych, które dzielono na odcinki ponad 6 miesięcy przed wybarwianiem dla PD-L1.
Wskaźniki odpowiedzi z 95% przedziałami ufności oszacowano za pomocą dokładnej metody dwumianowej. Czas reakcji został zdefiniowany jako czas od pierwszych udokumentowanych dowodów odpowiedzi do progresji, zgodnie z RECIST. Wolne od progresji i całkowite przeżycie zdefiniowano jako czas od pierwszej dawki pembrolizumabu do progresji, według RECIST, lub śmierć (dla przeżycia wolnego od progresji) lub sama śmierć (dla całkowitego przeżycia). Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do obliczenia wartości mediany na czas trwania odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie. Przeprowadzono test trendu Cochran-Armitage w celu oceny równości wskaźnika odpowiedzi w grupach z odsetkiem punktów wynoszącym co najmniej 50%, wynikiem do 49% i wynikiem mniejszym niż 1%. Analiza została zakończona 29 sierpnia 2014 r.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 2
[podobne: procedury w gabinecie stomatologicznym, allegro pontony, deprexolet opinie ]

0 thoughts on “Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd..”

Powiązane tematy z artykułem: allegro pontony deprexolet opinie procedury w gabinecie stomatologicznym