Skip to content

Naciek nowotworowy przewodów chlonnych

5 miesięcy ago

113 words

Naciek nowotworowy przewodów chłonnych występował zazwyczaj łącznie z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych; w tych przypadkach badanie histologiczne wykazało znaczną złośliwość nowotworu, mianowicie I stopień złośliwości w 4,4%, II stopień w 8,6%, III stopień w 30% a IV – w 50% przypadków. Szerzenie się raka drogą naczyń żylnych. Z chwilą gdy rak przekracza tkankę podśluzową, komórki nowotworowe wchodzą w bliską styczność z rozgałęzionym układem naczyń żylnych, a z chwilą przekroczenia bariery mięśniowej i wrastania do tkanki okołoodbytniczej stykają się z właściwymi żyłami odbytniczymi. [patrz też: niemiarowość oddechowa, deprexolet opinie, hedrin raz ]

0 thoughts on “Naciek nowotworowy przewodów chlonnych”

Powiązane tematy z artykułem: deprexolet opinie hedrin raz niemiarowość oddechowa