Skip to content

Granuloma w gruźlicy – przyjaciel czy wróg ad

1 miesiąc ago

314 words

Komórki te zapewniają nową niszę wzrostu patogenu i umożliwiają odnowę bakterii. Autorzy zaobserwowali, że mutanty M. marinum z mutacją unieruchamiającą w locus ESX1, region chromosomalny krytyczny dla wirulencji M. tuberculosis, 2 są w stanie zakażać fagocyty, ale nie rekrutują skutecznie niezainfekowanych komórek do dalszych rund infekcji. Zatem wzrost mutanta M. marinum został ograniczony przez całkowicie nieoczekiwany mechanizm obejmujący przyciąganie, przez czynniki bakteryjne, niezainfekowanych komórek w celu stworzenia korzystnego środowiska wzrostu dla patogenu.
Jak dobrze ten model przekłada się na gruźlicę człowieka. Istnieją istotne różnice zarówno w patogenach, jak i gospodarzach. Na przykład, podczas gdy M. tuberculosis znajduje się głównie w wakuolach w zakażonej komórce, M. marinum może uciec do cytoplazmy i prawdopodobnie wykorzystuje efektywne mechanizmy rozprzestrzeniania się komórki do komórki.3 Ponadto embrion danio pręgowany adaptacyjny układ odpornościowy, a ludzki układ odpornościowy ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania infekcji M. tuberculosis w późniejszych stadiach. Przebudowa ziarniniaka u ludzi przy udziale komórek odpornościowych i uwalnianych przez nie cytokin może stworzyć środowisko, które jest mniej gościnne dla patogenu niż dla ziarniniaka ryb.
Jednak zamki z piasku są przewrotne. Na przykład długo utrzymujący się pogląd, że wstępne spotkanie między M. tuberculosis a makrofagami płuc nieuchronnie prowadzi do zakażeń przewlekłych. Nowsze i bardziej szczegółowe testy wskazują, że kontakty pacjentów z gruźlicą często wywołują odpowiedź immunologiczną, która następnie ustępuje, 4 odkrycie sugerujące, że ludzie mają wrodzone mechanizmy eliminowania wczesnej infekcji. Badanie Davisa i Ramakrishnana sugeruje, że zakłócanie sygnalizacji między gospodarzem i patogenem może przechylić szalę na korzyść eliminacji infekcji.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Od Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston.

[hasła pokrewne: na zdrowie po rosyjsku, wlewy doodbytnicze, cennik badań hormonalnych ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik badań hormonalnych na zdrowie po rosyjsku wlewy doodbytnicze