Skip to content

Faza 2 Próba Guselkumab kontra Adalimumab w łuszczycy nazębnej cd 8

6 miesięcy ago

406 words

Między 0 a 16 tygodniem zakażeń odnotowano u 14% pacjentów w grupie placebo, u 20% pacjentów z grupy guselkumabu iu 12% pacjentów z grupy adalimumab; między 16. a 52. tygodniem życia zakażenia zgłaszano u 30% pacjentów z grupami guselkumabu iu 37% pacjentów z grupy adalimumabu. Między tygodniem 16 a 52. doniesienia o poważnych niepożądanych zdarzeniach sercowo-naczyniowych zgłaszano u trzech pacjentów leczonych guselkumabem. Włączenie grup otrzymujących różne schematy leczenia guselumumabem, włączenie grupy aktywnej-porównawczej i 40-tygodniowe leczenie ciągłe dostarcza istotnych informacji o pojawiającym się profilu korzyści do ryzyka guselkumabu. Badanie to ma jednak pewne ograniczenia, które są typowe dla badań fazy II, obejmujących zakresy dawek. Stosunkowo niewielka ogólna wielkość próby i liczne grupy leczenia powodowały pewne zaburzenia równowagi między grupami w odniesieniu do pewnych podstawowych cech pacjenta (np. Wcześniejsze leczenie łuszczycy) (Tabela oraz Tabela S1 w dodatkowym dodatku); te nierównowagi mogły mieć wpływ na wyniki. Ponadto niektóre elementy projektu badania ograniczały możliwość oceny niezbyt częstych zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń niepożądanych, które mogły wystąpić podczas długotrwałego leczenia: występowała stosunkowo niewielka całkowita ekspozycja na guselkumab, a było więcej pacjentów otrzymujących guselkumab niż innych leczenia (tj. badanie obejmowało siedem grup z równą liczbą pacjentów w każdej grupie, uzyskując stosunek guza osmotycznego do adalimumabu lub placebo 5: 2 w okresie kontrolowanym z użyciem placebo i stosunek guselumumab do adalimumab 6: po placebo; kontrolowany okres). Trudno również interpretować znaczenie rzadkich zdarzeń niepożądanych, takich jak trzy zgłoszone poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Innym potencjalnym problemem było użycie ślepego oceniającego skuteczność w każdym miejscu zamiast podawania adalimumabu w ślepy sposób. Jednak wyniki skuteczności adalimumabu w tym badaniu fazy 2 były podobne do wyników zgłaszanych w dużym, kontrolowanym placebo, badaniu fazy 3 adalimumab. 30
W obecnej erze, w której rozszerzają się opcje leczenia łuszczycy, bezpośrednie porównania nowych terapii z ustalonymi produktami są ważne dla umożliwienia podejmowania decyzji dotyczących leczenia opartego na dowodach. Guselkumab ma silniejszą skuteczność niż adalimumab i ma mechanizm działania, który jest bardziej ukierunkowany na łuszczycę niż ustekinumab. Przeprowadzane są większe i bardziej długoterminowe badania kliniczne III fazy (numery ClinicalTrials.gov, NCT02207231, NCT02207244 i NCT02203032) w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności porównawczej guselkumabu w leczeniu łuszczycy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
[hasła pokrewne: niemiarowość oddechowa, asumin forum, abirateron ]

0 thoughts on “Faza 2 Próba Guselkumab kontra Adalimumab w łuszczycy nazębnej cd 8”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Catering dietetyczny Gdańsk[…]

Powiązane tematy z artykułem: abirateron asumin forum niemiarowość oddechowa