Skip to content

Czestosc skurczów serca w zatokowym przyspieszeniu jego czynnosci moze dochodzic do 120-150 na minute, a nawet moze byc jeszcze wieksza

4 miesiące ago

325 words

Częstość skurczów serca w zatokowym przyśpieszeniu jego czynności może dochodzić do 120-150 na minutę, a nawet może być jeszcze większa. Od kołatania napadowego) (taehycardia aroxysmalis) zatokowe przyśpieszenie czynności serca odróżnia to, że: 1) przyśpieszenie zatokowe rozwija się stopniowo i ustępuje powoli 2) najmniejszy już wysiłek, nawet zmiana położenia ciała zwiększa częstość skurczów serca 3) w elektrokardiogramie znajdujemy tylko skrócenie odstępów między skurczami: załamki T i P są zbliżone do siebie, częściowo mogą nawet zlewać się. Rokowanie i leczenie zależą od przyczyny wywołującej omawiane zaburzenie. Przyśpieszenie zatokowe czynności serca występujące w chorobach zakaźnych zwykle prawie nie oddziaływa na naparstnicę albo oddziaływa słabo. Zatokowe zwolnienie czynności serca (bradocardia sinusalis regularis) może być zjawiskiem wrodzonym (bradycardia constiuuionalis). Jako zaburzenie nabyte spostrzega się je w chorobach, które przebiegają z podrażnieniem nerwu błędnego (guzy mózgu, krwotoki mózgowe, guzy śródpiersia, tętniak tętnicy głównej itd. ), na tle toksycznym w żółtaczce, w mocznicy, w kwasicy, w durze brzusznym, w zatruciu ołowiem, w przypadkach przedawkowania naparstnicy, na drodze odruchowej pod wpływem silnego bólu, nadto w charłactwie, VI chorobach narządu krążenia, czasami pod wpływem wzruszeń. Badania elektrokardiograficzne stwierdziły częstość zatokowego zwolnienia ruchów serca w ostrym zakażeniu gośćcowym w okresie gorączkowym jest ono względne (bradvcardia relativa) i objawia się rozkojarzeniem ogólnej ciepłoty ciała i częstości tętna, natomiast w okresie spadku ogólnej ciepłoty ciała istnieje przez pewien czas zwolnienie bezwzględne (bradycardia absoluta). Nie bez znaczenia dla rokowania jest ta okoliczność, że zwolnienie ruchów serca spostrzega się stale w postaciach łagodnych ostrego zakażenia gośćcowego, natomia st nie ma jego, jeżeli są poważne zmiany w mięśniu sercowym. [patrz też: procedury w gabinecie stomatologicznym, wlewy doodbytnicze, hedrin raz ]

0 thoughts on “Czestosc skurczów serca w zatokowym przyspieszeniu jego czynnosci moze dochodzic do 120-150 na minute, a nawet moze byc jeszcze wieksza”

Powiązane tematy z artykułem: hedrin raz procedury w gabinecie stomatologicznym wlewy doodbytnicze