Skip to content

Choroba auto-zapalna z niedoborem antagonisty receptora interleukiny-1

6 miesięcy ago

499 words

Choroby auto-zapalne objawiają się zapaleniem bez objawów zakażenia, autoprzeciwciał o wysokim mianie lub autoreaktywnych limfocytów T. Zgłaszamy zaburzenia spowodowane mutacjami IL1RN, które kodują antagonistę receptora interleukiny-1, z wyraźnym udziałem skóry i kości. Metody
Przebadaliśmy dziewięcioro dzieci z sześciu rodzin, u których pojawiły się noworodkowe jałowe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku, zapalenie okostnej i krostowatość. Odpowiedź na leczenie empiryczne za pomocą rekombinowanego anakinry antagonisty receptora interleukiny 1-1 u pierwszego pacjenta skłoniła nas do przetestowania obecności mutacji i zmian w białkach i ich funkcji w genach szlaku interleukiny, w tym IL1RN.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy homozygotyczne mutacje IL1RN u dziewięciu dotkniętych chorobą dzieci, z jednej rodziny z Nowej Funlandii, Kanady, trzech rodzin z Holandii i jednej spokrewnionej rodziny z Libanu. Niecukrzycowy pacjent z Puerto Rico był homozygotyczny pod względem delecji genomowej, która obejmuje IL1RN i pięciu innych członków rodziny interleukiny-1. Co najmniej trzy mutacje są mutacjami założycielskimi; nosiciele heterozygotyczni byli bezobjawowi, bez incydentów cytokinowych in vitro. Mutacje IL1RN skutkowały skróconym białkiem, które nie jest wydzielane, co powoduje, że komórki reagują nadreaktywnie na stymulację interleukiną-1.. Pacjenci leczeni anakinrą zareagowali szybko.
Wnioski
Proponujemy termin niedobór antagonisty receptora interleukiny lub DIRA, aby określić tę autosomalną recesywną chorobę auto-zapalną spowodowaną mutacjami wpływającymi na IL1RN. Brak antagonisty receptora interleukiny-1 pozwala na nieoptymalne działanie interleukiny-1, powodując zagrażające życiu ogólnoustrojowe zapalenie z zajęciem skóry i kości. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00059748.)
Wprowadzenie
Choroby auto-zapalne stanowią grupę zaburzeń genetycznych, których głównymi cechami klinicznymi są nawracające epizody zmian zapalnych, które mogą wpływać na skórę, stawy, kości, oczy, przewód pokarmowy i układ nerwowy, w związku z objawami ogólnoustrojowego stanu zapalnego.1 Przykłady tych zaburzeń są rodzinną gorączką śródziemnomorską2,3; zespół okresowy związany z receptorem martwicy nowotworu 1; zespół hiper-IgD1; zespół ropogennego zapalenia stawów, piodermii zgorzelinowej i trądziku pospolitego; związane z kriopteryną okresowe zespoły5-7; i inni. Związane z krioprygenem okresowe zespoły chorobowe są pokrewnymi zaburzeniami, które wynikają z nieprawidłowości w kontrolowaniu silnej prozapalnej cytokiny interleukiny-1. i są spowodowane przez mutacje w NLRP3, genie kodującym białko NALP3 (zwane również kriopiryną). To białko tworzy kompleks, który aktywuje kaspazę 1, enzym, który rozszczepia nieaktywny prekursor interleukiny-1. (pro-interleukina-1.) do jego aktywnej postaci, interleukina-1., cytokinę o silnych prozapalnych skutkach.9. Anakinra, rekombinant ludzki antagonista receptora interleukiny-1, który blokuje prozapalne działanie interleukiny-1., szybko łagodzi objawy ogólnoustrojowego stanu zapalnego u pacjentów z zespołami okresowymi związanymi z kriopiryną i zapobiega uszkodzeniom narządów w wyniku zapalenia w tym zaburzeniu.10
Niektóre z zaburzeń autozapalnych u dzieci, dorosłych i modeli zwierzęcych obejmują kości i skórę oraz manifestują się zapaleniem szpiku i krostkiem11-13. Opisujemy zespół autozapalny skóry i kości wywołany mutacjami recesywnymi w IL1RN, gen kodujący interleukinę-1 -receptor receptora
[więcej w: hedrin raz, allegro pontony, lekarstwo na bielactwo ]

0 thoughts on “Choroba auto-zapalna z niedoborem antagonisty receptora interleukiny-1”

Powiązane tematy z artykułem: allegro pontony hedrin raz lekarstwo na bielactwo