Skip to content

Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN ad 5

7 miesięcy ago

454 words

Transkrypcja genów kodujących interleukinę-1., interleukinę-1., interleukinę-8 i interleukinę-6 zwiększyła się w komórkach od naszego pacjenta z delecją i kontrolą, ale nie w tych od pacjenta z NOMID. Aby potwierdzić wyniki eksperymentów na mikromacierzach, zmierzyliśmy ilości interleukiny-1., interleukiny-6, interleukiny-8, interleukiny-10 i TNF-a w supernatantach z niestymulowanych i stymulowanych lipopolisacharydem komórek jednojądrzastych. Podwyższone ilości interleukiny-1., interleukiny-6 i interleukiny-8 oraz TNF-. znaleziono w niestymulowanych komórkach od pacjenta z NOMID i naszym pacjentem (Figura 2C). Po stymulacji lipopolisacharydem, te cytokiny znacznie wzrosły w supernatantach z hodowanych komórek od kontroli i naszego pacjenta, ale nie w komórkach od pacjenta z NOMID.
Wcześniejsze badania wykazały, że monocyty od pacjentów z NOMID ulegają apoptozie w odpowiedzi na lipopolisacharyd11. Przebadaliśmy, czy stymulacja lipopolisacharydem również spowodowała śmierć monocytów od naszego pacjenta z delecją. Figura 2D pokazuje dramatyczną utratę monocytów po stymulacji lipopolisacharydowej komórek jednojądrzastych od pacjenta z NOMID, podczas gdy nie stwierdzono takiej utraty w hodowlach komórek od kontroli (dane nie przedstawione) i naszego pacjenta.
Ponieważ oboje rodzice naszego pacjenta przeprowadzili delecję, testowaliśmy, czy haploinsuficiency z grupy genów na chromosomie 2q13 zwiększało produkcję interleukiny-1.. Poziomy interleukiny-1. mierzono w supernatantach z komórek jednojądrzastych stymulowanych lipopolisacharydem od pacjenta, obojga rodziców, kontroli i pacjenta z NOMID. Hodowle niestymulowanych jednojądrzastych komórek od obojga rodziców i kontroli nie wytwarzały interleukiny-1., podczas gdy hodowle komórek jednojądrzastych od pacjenta z NOMID i naszego pacjenta z delecją wykazywały podwyższony poziom interleukiny-1. (Figura 2E). Po stymulacji lipopolisacharydem jednojądrzaste komórki kontrolne, matka, ojciec i nasz pacjent znacząco zwiększyły poziom interleukiny-1., najwyższe poziomy po 24 godzinach, podczas gdy komórki od pacjenta z NOMID nie zwiększyły poziomu interleukiny-1. poza poziomy przed stymulacją.
Dyskusja
Opisujemy chorobę auto-zapalną spowodowaną homozygotyczną delecją locus interleukiny-1 obejmującą IL1RN i pięcioma innymi członkami rodziny interleukiny-1. Ta choroba ma pewne cechy kliniczne z NOMID – objawy ogólnoustrojowego stanu zapalnego i wysypki, od urodzenia – ale ma bardziej ostry przebieg kliniczny i cechy kliniczne, których nie obserwuje się w NOMID. Należą do nich ciężka osteopenia, lityczne zmiany kości, zajęcie układu oddechowego i epizody zakrzepowe. Nie wiadomo, czy przedwczesne porody dotkniętego chorobą dziecka były związane ze stanem zapalnym, ale istnieje sugestia, że interleukina-1 może odgrywać rolę w przedwczesnym porodzie.
Leczenie za pomocą anakinry szybko ustąpiło wszystkich objawów choroby, w tym ciężkiej osteopenii i uszkodzeń kości. Szybkie gojenie zmian kostnych w odpowiedzi na anakinrę potwierdza znaczenie interleukiny-1 w aktywacji osteoklastów i utracie kości.13 Laktalne zmiany kostne nie rozwijają się u pacjentów z NOMID, pomimo zwiększenia produkcji interleukiny-1.
[przypisy: wlewy doodbytnicze, balsam kapucyński ulotka, wlewy doodbytnicze wesele ]

0 thoughts on “Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: balsam kapucyński ulotka spirytus mrówczany wlewy doodbytnicze