Skip to content

Badania Dukesa wykazaly obecnosc tych przerzutów w 10 przypadkach na 20 operowanych chorych

4 tygodnie ago

118 words

Badania Dukesa wykazały obecność tych przerzutów w 10 przypadkach na 20 operowanych chorych, którzy zmarli wkrótce po operacji. Jeżeli czop nowotworowy ma cechy ogniska przyściennego, odpowiada to, zdaniem Dukesa, obrazowi przerzutu drogą, przewodów chłonnych, natomiast czop, tkwiący w świetle żyły luźno, świadczy o jednoczesnym istnieniu przerzutów do wątroby; jeżeli nie znajdujemy histologicznie cech szerzenia się nowotworu drogą naczyń żylnych, nie wyłącza to jednak możliwości powstania przerzutów do wątroby. Badania Dukesa dały również dowód istnienia ścisłego związku pomiędzy wrastaniem mas nowotworowych do światła żył a szerzeniem się przerzutów do węzłów chłonnych. [hasła pokrewne: dygestorium, asumin, terapia cranio-sacralna ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin dygestorium terapia cranio-sacralna